cvpf

111

سرمایه شرکت مطابق آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده(سال مالی منتهی به 1402/09/30)، مبلغ 9.000.000 میلیون ریال که شامل 9 میلیارد سهم 1.000 ریالی می­باشد و ترکیب سهامداران به شرح زیر می­باشد: